KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Odszkodowanie za upadek na chodniku
2017-06-20

Odszkodowanie za upadek na chodniku


Nierówne, dziurawe, czy nieodśnieżone chodniki, występują niemalże w każdej miejscowości. Trzeba mieć świadomość, iż jeśli w takiej sytuacji przydarzy Ci się wypadek, na skutek którego np. złamiesz rękę lub nogę, czy doznasz innej szkody, masz pełne prawo do uzyskania odszkodowania.

Kiedy otrzymam odszkodowanie za upadek na chodniku? 


Problematyczne może stać się dla Ciebie ustalenie podmiotu, do którego skierować ew. roszczenie o wypłatę odszkodowania. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - właściciele nieruchomości (a także inne podmioty władające nieruchomością) odpowiadają za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


Odszkodowanie za upadek w zależności od miejsca 


W zależności zatem od miejsca zdarzenia, odpowiedzialność spoczywa na różnych podmiotach (np. w przypadku drogi osiedlowej – na zarządzie osiedla, wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku drogi publicznej – na zarządcy tej drogi). Ponadto, podmiot odpowiedzialny ma możliwość przeniesienia swojej odpowiedzialności związanej z utrzymaniem chodnika na inny podmiot profesjonalny, któremu powierzył np. jego odśnieżanie.


W takim wypadku zatem roszczenia należy skierować do podmiotu, któremu powierzono wykonanie konkretnych czynności, a których niedopełnienie spowodowało, iż doszło do wypadku, w którym doznałeś szkody. Jednakże, nie musisz się o nic martwić – dopełnimy za Ciebie wszelkich niezbędnych formalności.


Kiedy otrzymam odszkodowanie za upadek na chodniku?


W takiej sytuacji warto się jednak zabezpieczyć – jeśli masz możliwość, sfotografuj miejsce, w którym doszło do zdarzenia, a jeśli konieczna była wizyta u lekarza – skompletuj wszystkie dokumenty związane z wypadkiem – z pewnością znacznie ułatwi to dochodzenie należnego odszkodowania. W ramach tego odszkodowania można domagać się: zwrotu kosztów leczenia, leków, rehabilitacji, a także kwot rekompensujących cierpienia psychiczne i fizyczne, jakich doznałeś na skutek wypadku. Co ważne, nie ma potrzeby czekać do momentu zakończenia leczenia, aby zgłosić szkodę podmiotowi odpowiedzialnemu.


Z uwagi na fakt, iż dochodzenie roszczenia o odszkodowanie z tytułu upadku na chodniku, może sprawiać wiele trudności – chociażby w zakresie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów ze strony wtwojejsprawie.plZgłoś sprawę