KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Odszkodowanie za areszt, nieuzasadnione aresztowanie odszkodowanie
2017-08-20

Odszkodowanie za areszt

Odszkodowanie za areszt (z tytułu niesłusznego aresztowania, zatrzymania) będzie przysługiwać, jeśli zostały wobec Ciebie zastosowane wskazane środki zapobiegawcze, mimo że w ogóle nie powinno to nastąpić albo czas, na jaki je zastosowano nie powinien być aż tak długi. Co ważne, prawo do takiego odszkodowania będzie miało miejsce, jeśli zastosowanie tych środków miało niewątpliwie niesłuszny charakter. Podstawą do uznania, iż miała miejsce powyższa sytuacja, będzie uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie, choć warto mieć świadomość, iż jego uzyskanie nie powoduje automatycznego prawa do odszkodowania.


Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie – aby uzyskać odszkodowanie z tytułu niesłusznego skazania, konieczne jest rzeczywiste odbywanie wymierzonej kary pozbawienia wolności. Zatem, nie będzie można ubiegać się o wskazane świadczenie w sytuacji wymierzenia kry pozbawienia wolności z jej warunkowym zawieszeniem.


Ponadto, wymierzony wyrok skazujący musi zostać zamieniony w ramach wznowienia postępowania albo postępowania kasacyjnego na wyrok uniewinniający lub skazujący na karę łagodniejszą np. jedynie na karę ograniczenia wolności. Odszkodowania można domagać się również, gdy podczas toczącego się procesu nie zostały uwzględnione znane sądowi okoliczności, które winny doprowadzić do umorzenia postępowania i które w konsekwencji do tego doprowadziły – po uchyleniu wyroku skazującego. Powyższe roszczenia należy skierować przeciwko Skarbowi Państwa, który jest podmiotem zobowiązanym do ich wypłaty. 


Jak wskazuje się w orzecznictwie, nie ma jednoznacznego taryfikatora, na podstawie którego możliwe jest ustalenie wysokości należnego odszkodowania. Nie ulega jednak wątpliwości, iż przy jego wyliczaniu konieczne jest uwzględnienie czasu trwania niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, okresu rzeczywistego odbywania kary pozbawienia wolności a także stopnia uciążliwości jego zastosowania.


Odszkodowanie za areszt - gdzie się zgłosić?

W tym będą zatem mieściły się zarówno uciążliwości fizyczne, związane z koniecznością poddania się rygorowi obowiązującemu w areszcie, jak i psychiczne, związane z utratą dobrego imienia, rozłąką z rodziną, poczuciem niesprawiedliwości. Ponadto, roszczenie może opiewać na wartość zarobku, który realnie uzyskałbyś, gdyby nie fakt, że zostałeś niesłusznie tymczasowo aresztowany, zatrzymany, czy skazany. Możesz domagać się także zwrotu kosztów poniesionych w związku z koniecznością ustanowienia profesjonalnego obrońcy.


Mając to na względzie, ustalenie wysokości należnego odszkodowania może być bardzo trudne i mozolne, a zatem polecamy skorzystanie z naszej pomocy – dzięki temu, możesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie poprowadzona należycie, a w następstwie uzyskasz należne Ci odszkodowanie. Zaufaj specjalistom, którzy walczą o odszkodowania w Łodzi i okolicach.
Zgłoś sprawę