KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Odszkodowanie po pożarze firma, dom, samochód
2017-06-29

Odszkodowanie po pożarze

Pożar budynku mieszkalnego może spotkać każdego z nas. Nie ulega wątpliwości, iż każdy przypadek stanowi ogromną tragedię. Jeśli jednak posiadasz ubezpieczenie od skutków pożaru, nie warto się poddawać – należy ubiegać się o należne Ci odszkodowanie.

Odszkodowanie po pożarze - komu się należy?

Zgodnie z definicją pożaru, która przyjmowana jest przez towarzystwa ubezpieczeń, pożar to działanie ognia, który przedostał się przez palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile. Zatem, przyjmuje się, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które powstały na skutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia niszczącego przedmioty nieprzeznaczone do spalenia.


Co ważne, szkoda powinna zostać zgłoszona towarzystwu ubezpieczeń jak najszybciej – dokładny termin, w którym powinno się dopełnić tego obowiązku każdorazowo wskazany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) i różni się w zależności od ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa – uwaga! Czasami termin ten wynosi 3 dni lub 24 godziny – nie zwlekaj zatem ze zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi. Co ważne, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wydać decyzję w przedmiocie wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia.


Odszkodowanie po pożarze Łódź - do kogo się zgłosić?

Jednoznaczna ocena wysokości należnego odszkodowania jest trudna do dokonania z uwagi na fakt, iż na polskim rynku ubezpieczeń istnieje możliwość zawierania umów tego rodzaju o bardzo różnych zakresach. Wysokość odszkodowania zależy bowiem od zakresu ubezpieczonego majątku, a także rzeczywistych szkód, jakie zostały wyrządzone na skutek pożaru. Jeśli zatem zastanawiasz się, czy w związku z pożarem ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie w odpowiedniej wartości albo czy słusznie odmówił Ci wypłaty odszkodowania, zgłoś się do nas, a nieodpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie Łódź oraz udzielimy Ci niezbędnych informacji.
Zgłoś sprawę