KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
2017-06-29

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Wypadek śmiertelny może zdarzyć się niemalże w każdych okolicznościach np. na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, czy wypadku przy pracy.  Jest to niewątpliwa tragedia dla całej rodziny zmarłego. Zajmujemy się pomocą bliskim zmarłego – zarówno w sferze psychicznej, jak i prawnej.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Pomagamy uzyskać należne odszkodowanie, które będzie stanowiło rekompensatę za doznane krzywdy i cierpienia. Mamy świadomość, iż żadne pieniądze nie są w stanie przywrócić do życia bliskiej osoby, jednakże mogą one pomóc rodzinie nie tylko w godnym pochówku zmarłego, ale także w dalszym życiu jego najbliższych, w szczególności w sytuacji, w której zmarły był głównym żywicielem rodziny.


Co ważne, o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może ubiegać się każdy, kto taką bliską osobę stracił (a więc m.in. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) nawet do 20 lat od daty jej śmierci. Warto również mieć świadomość, że także dalsi krewni tj. wnuki, dziadkowie, wujostwo, także mają prawo do uzyskania opisywanego odszkodowania, jeśli tylko łączyła ich bardzo bliska więź emocjonalna ze zmarłym.


W ramach odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można domagać się


1. zwrotu kosztów pogrzebu oraz innych kwot poniesionych w związku ze śmiercią osoby bliskiej (m.in. kosztów leczenia zmarłego przed śmiercią, kosztów poczęstunku dla żałobników, kosztów trumny, nagrobku, kwiatów),
2. odpowiedniej kwoty z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej rodziny (kwota ta ma na celu zrekompensowanie nie tylko środki pieniężne, które zmarły wnosił do miesięcznego budżetu rodziny, ale także jego niematerialny wkład w życie rodziny tj. opiekę nad dziećmi, pomoc przy wykonywaniu obowiązków domowych),
3. stosownej kwoty tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej (kwota, która choć w niewielkim stopniu ma na celu zrekompensowanie bólu po stracie osoby najbliższej, poczucia straty, negatywnych przeżyć z tym związanych – zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem orzecznictwa – przyjmuje się, iż im bliższa była więź emocjonalna zmarłego z osobą bliską, tym wyższa będzie kwota zadośćuczynienia za jego śmierć),
4. renty (mogą domagać się osoby, wobec których zmarły zobowiązany był do płacenia alimentów; osoby, którym zmarły regularnie dostarczał niezbędnych środków do życia).


Mając na względzie, iż śmierć osoby bliskiej każdorazowo wiąże się z ogromną tragedią w rodzinie, warto powierzyć nam dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Ból, cierpienie, a także negatywne emocje związane ze stratą osoby najbliższej niekiedy wpływają na to, że brak jest chęci do dochodzenia należnych kwot odszkodowania


Profesjonalnie oraz rzetelnie załatwimy za Ciebie wszystkie formalności tak, aby choć trochę pomóc Ci w tych trudnych chwilach.
Zgłoś sprawę