KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Odszkodowania komunikacyjne Łódź, Zgierz, Pabianice, Aleksandrów i inne...
2017-09-06

Odszkodowania komunikacyjne

Wraz ze wzrostem ilości pojazdów na drogach, zwiększyła się ilość wypadków komunikacyjnych, a w następstwie konieczne stało się objęcie ochroną osób poszkodowanych w takich wypadkach. Pod pojęciem odszkodowania komunikacyjnego kryje się świadczenie, które przysługuje poszkodowanemu za szkodę powstałą na skutek wypadku drogowego (kolizji drogowej).

Odszkodowanie komunikacyjne - jak uzyskać?


W zakresie odszkodowań komunikacyjnych pomagamy uzyskać odszkodowania zarówno za szkody osobowe (np. uszczerbek na zdrowiu), jak również za szkody osobowe rzeczowe (szkoda w pojeździe), które powstały wskutek wypadku komunikacyjnego. Pod pojęciem szkody w omawianej sytuacji kryje się: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a także utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.


Ponadto, szkoda ta, aby została objęta odszkodowaniem, musi powstać w związku z ruchem pojazdu – a zatem będzie obejmowała nie tylko szkody powstałe na skutek bezpośredniego zderzenia dwóch pojazdów mechanicznych, czy potrącenia pieszego (rowerzysty), ale także szkody powstałe przy wsiadaniu do pojazdu lub wysiadaniu z niego oraz związane z załadunkiem/rozładunkiem pojazdu mechanicznego. 


Co ważne, odszkodowanie to należy się każdemu, kto doznał takiej szkody w wypadku komunikacyjnym (z wyjątkiem sprawcy), a zatem przysługuje ono m.in. poszkodowanemu kierowcy, pieszemu, rowerzyście, a także pasażerom (nawet tym, którzy jechali w pojeździe ze sprawcą wypadku!).


Co obejmuje odszkodowanie komunikacyjne?


Omawiane odszkodowanie może obejmować nie tylko zadośćuczynienie za doznane krzywdy psychiczne i fizyczne w związku z wypadkiem, ale także m.in.: zwrot kosztów leczenia oraz zakupu leków, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, czy rentę z tytułu niezdolności do pracy.


Warto również wiedzieć, iż odszkodowanie to wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeśli natomiast sprawca nie posiadał ważnej polisy OC albo nie posiadał jej w ogóle, roszczenie kierowane jest bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który to podmiot zobowiązany jest do zapłaty należnych świadczeń.


Jeśli nadal masz wątpliwości, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymania odszkodowania, napisz do nas, a z pewnością Ci pomożemy!Zgłoś sprawę