KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Miałem wypadek, co mnie czeka ? Proces odszkodowawczy
2017-03-10

Miałem wypadek, co mnie czeka. Krótki przewodnik dla poszkodowanych

Każdy z nas może uczestniczyć w wypadku samochodowym spowodowanym z winy innego kierowcy. Nie ma co ukrywać, zawsze jest to bardzo stresujące przeżycie. Warto zatem posiadać podstawową wiedzę jakie czynności powinny zostać podjęte jeszcze na miejscu zdarzenia, aby towarzystwo ubezpieczeniowe bez większych problemów wypłaciło nam należne odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Wypadek samochodowy, w którym ucierpieli ludzie

 Jeśli zdarzy Ci się wypadek samochodowy, w którym ucierpieli ludzie, konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji. Jeśli jednak doszło do drobnej stłuczki, w wyniku której nikt nie ucierpiał, możesz, ale nie masz obowiązku wezwania Policji na miejsce zdarzenia.


Nie ulega wątpliwości, że jeśli przytrafi Ci się wypadek samochodowy nie z twojej winy najlepszym i najpewniejszym sposobem zabezpieczenia swoich praw będzie wezwanie funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia.

 

Jeśli jednak w zdarzeniu nie ucierpiał żaden człowiek, a Ty nie masz czasu na oczekiwanie na przybycie funkcjonariuszy Policji, a następnie wyczekiwanie na przeprowadzenie przez nich wszystkich wymaganych czynności albo zwyczajnie nie chcesz dodatkowego, niepotrzebnego zamieszania, a przy tym okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, a sprawca kolizji przyznaje się do winy, może zostać sporządzone oświadczenie z miejsca zdarzenia, bez konieczności wzywania Policji.

 

Należy jednak pamiętać, że aby takie oświadczenie zostało uznane przez ubezpieczyciela musi z niego jasno wynikać kto jest sprawcą szkody, kiedy, gdzie i w jakich warunkach doszło do zdarzenia. Ponadto, muszą zostać wskazane modele samochodów, numery rejestracyjne obu pojazdów (sprawcy i poszkodowanego) oraz numer polisy sprawcy. Najważniejszym elementem jest czytelny podpis sprawcy.

 

Jeśli w chwili zdarzenia obecni byli świadkowie, warto również odebrać od nich oświadczenia potwierdzające okoliczności zdarzenia

.

 

2. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

 

Podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest sam sprawca zdarzenia. Dlatego tak ważne staje się ubezpieczenie OC pojazdu, które każdy kierowca ma obowiązek posiadać. Na jego mocy podmiotem rzeczywiście wypłacającym odszkodowanie jest ubezpieczyciel, u którego sprawca posiada polisę OC. Szkodę należy zgłosić właśnie do tegoż ubezpieczyciela.

 

W sytuacji, w której doszło do uszkodzenia pojazdu bez Twojej winy, zawsze masz prawo zażądać wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty pełnej kwoty odszkodowania z OC w związku z zaistniałym uszkodzeniem samochodu, biorąc pod uwagę oryginalne części pojazdu oraz rynkowe ceny dokonywanych napraw. Trzeba mieć świadomość, iż oprócz wypłaty odszkodowania będącej równowartością kosztów naprawy pojazdu, może się okazać, że będą Ci przysługiwały także inne roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy.

 

Możesz m.in. domagać się odszkodowania za tzw. uszczerbek na zdrowiu – stanowi on swoistego rodzaju rekompensatę wydatków, jakich konieczne było poniesienie przez poszkodowanego w związku z zaistniałym zdarzeniem (np. koszty rehabilitacji, koszty leczenia, leków). Ponadto, poszkodowany ma prawo domagać się wypłaty zadośćuczynienia, które stanowi niejako rekompensatę za ból i cierpienie, którego doznał na skutek wypadku.

 

Powyższy katalog roszczeń nie stanowi pełnego wyliczenia. Każdą sprawę należy bowiem oceniać indywidualnie.

 

Odnosząc się do formalnych aspektów zgłoszenia szkody wskazać należy, iż poszkodowany dla lepszej obrony swoich praw powinien gromadzić wszelką dokumentację związaną ze zdarzeniem – zarówno tą uzyskaną od Policji, jak i dokumentację medyczną, a także wszelkie paragony, faktury (za zakup leków, czy wykazujące koszty leczenia, rehabilitacji). Z doświadczenia należy stwierdzić, że im więcej dowodów posiada poszkodowany, tym większa jest szansa na uzyskanie przez niego odszkodowania w należnej wysokości.

 

W celu zainicjowania całej procedury należy zgłosić szkodę – termin, w jakim należy tego dokonać został ściśle określony przez Kodeks Cywilny i wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia, jednakże bezwzględnie nie może upłynąć czas dłuższy niż 10 lat od dnia zdarzenia szkodzącego.

 

Do wysyłanego pisma najlepiej załączyć kopie całej zgromadzonej dokumentacji. Zgodnie z przepisami prawa, zasadniczo ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Jeśli decyzja ubezpieczyciela nie jest satysfakcjonująca warto złożyć odwołanie, a jeśli i to nie przyniesie wyczekiwanych rezultatów, należy rozważyć wstąpienie na ścieżkę postępowania cywilnego.

 

Wskazać bowiem należy, iż ubezpieczyciele celowo nie dokonują wypłat odszkodowania, a także zaniżają ich wartość, licząc na to, że poszkodowany nie będzie miał ochoty ani zapału do dochodzenia swoich praw przed Sądem. Wskazać jednak należy, iż w większości spraw to właśnie poszkodowany ma rację i mimo początkowej odmowy, zakład ubezpieczeń, na skutek zapadłego wyroku, ma obowiązek wypłaty należnego mu odszkodowania.

 

Każda sprawa jest indywidualna i każda powinna być oceniana z osobna. Dlatego też najlepiej udać się do profesjonalistów, którzy ocenią sytuację i pomogą w napisaniu zgłoszenia szkody, a także będą prowadzić dalsze postępowanie w taki sposób, żeby przyznane odszkodowanie było adekwatne do zakresu szkód poniesionych przez poszkodowanego.

 

Należy mieć także świadomość, iż obecnie istnieją organizacje, które bezinteresownie pomagają poszkodowanym. Ich działalność ma na celu pomoc nie tylko tym, których z różnych względów nie stać na opłacenie profesjonalnego adwokata, ale także każdej osobie, która realnie potrzebuje pomocy. Jedną z takich organizacji jest www.lexvictoria.pl.

 

Jeśli nadal miałbyś pytania, zapraszamy do osobistego skontaktowania się z nami, postaramy się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości.

 

 

Zespół LexVictoriaZgłoś sprawę