KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / nakaz zapłaty, wyrok postępowanie egzekucyjne, komornik, postępowanie elektroniczne, przedawnienie sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, windykacja,
2017-01-18

Długi banków przedawnione. Sąd Najwyższy mówi nie firmom windykacyjnym.

W uchwale z dnia 29 czerwca 2016r. (sygn. III CZP 29/16) Sąd Najwyższy stwierdził, że „Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).”

 

Jest to niewątpliwy przełom, a przy tym niezwykle dobra wiadomość dla osób, którym działalność firm windykacyjnych egzekwujących zadłużenie, spędza sen z powiek.

 

Warto zatem pochylić się nad tym tematem i dokładnie wytłumaczyć co wskazana uchwała oznacza dla dłużników.

 

Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) stanowił tytuł, wystawiany w oparciu o księgi banku lub inne dokumenty związane z dokonywaniem czynności bankowych, na podstawie którego bank po uzyskaniu jedynie klauzuli wykonalności, mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne. Nie było konieczne zatem przeprowadzenie długotrwałego postępowania sądowego w celu ustalenia istnienia wierzytelności. Nie ulega wątpliwości, iż sposób ten był bardzo wygodny dla banków – nie dość, że znacznie obniżał koszty całego postępowania, to jeszcze przyspieszał procedurę egzekucji należności.

 

Wskazać należy, iż w kwietniu 2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z prawem BTE wskazując, że przepisy je regulujące naruszają zasadę równości podmiotów wobec prawa. Aktualnie banki nie mają prawa do wystawiania takich tytułów, choć trzeba mieć świadomość, iż nadal możemy spotkać się z bankowymi tytułami egzekucyjnym wydanymi przed orzeczeniem TK, na podstawie których banki oraz firmy windykacyjne nadal mają prawo prowadzić egzekucje.

 

Mocą uchwały SN z dnia 29 czerwca 2016 roku firmy windykacyjne utraciły możliwość powoływania się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Powyższe oznacza, że wierzytelności starsze niż 3 lata, które zostały sprzedane przez bank firmie windykacyjnej są już przedawnione. Zatem dłużnik może skutecznie podnieść w sądzie zarzut przedawnienia i uchylić się od konieczności zapłaty. Oczywiście należy mieć świadomość, iż firma windykacyjna, mimo przedawnienia, ma prawo wyegzekwować dochodzoną wierzytelność. Kluczowe jest bowiem podniesienie zarzutu przedawnienia przez dłużnika. Niewiedza w tej kwestii może doprowadzić do egzekucji i konieczności spłaty przedawnionego długu, których niewątpliwie można było uniknąć. Warto mieć bowiem świadomość, iż przedawnionych długów nie trzeba spłacać. Z pewnością każdemu jest znane prawnicze porzekadło „nieznajomość prawa szkodzi”, które w tej sytuacji jest niestety niezwykle prawdziwe.

 

Warto zaznaczyć, iż na rynku polskim istnieje wiele organizacji, w tym portal www.lexvictora.pl, pomagających dłużnikom w obronie swoich praw.

 

Jeśli masz wątpliwość, czy firma windykacyjna zgodnie z prawem próbuje wyegzekwować od Ciebie zapłatę, nie zastanawiaj się – napisz do nas, a na pewno Ci pomożemy!

 

Zespół LexVictoriaZgłoś sprawę