KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź /
2017-12-01

Adwokat Odszkodowania Łódź

Wiesz, że należy Ci się odszkodowanie, ale nie masz pojęcia, co zrobić, by je uzyskać? Nie potrafisz stworzyć pisma, które przedstawi Twoje prawa? Nie chcesz walczyć w sądzie, bo boisz się, że nic nie zdziałasz? Jesteśmy w stanie pomóc, ponieważ Nasz

Czytaj
2017-09-06

Odszkodowania komunikacyjne

Wraz ze wzrostem ilości pojazdów na drogach, zwiększyła się ilość wypadków komunikacyjnych, a w następstwie konieczne stało się objęcie ochroną osób poszkodowanych w takich wypadkach. Pod pojęciem odszkodowania komunikacyjnego kryje się świadczenie

Czytaj
2017-09-06

Odszkodowanie za błąd lekarski

Błąd lekarski, inaczej błąd medyczny, to błąd popełniony przez lekarza (także pielęgniarkę, dentystę lub inny personel medyczny), który doprowadził do powstania szkody u pacjenta. Lekarz zobowiązany jest bowiem do dochowania należytej staranności

Czytaj
2017-08-20

Odszkodowanie za areszt

Odszkodowanie za areszt (z tytułu niesłusznego aresztowania, zatrzymania) będzie przysługiwać, jeśli zostały wobec Ciebie zastosowane wskazane środki zapobiegawcze, mimo że w ogóle nie powinno to nastąpić albo czas, na jaki je zastosowano nie powinien

Czytaj
2017-06-29

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Wypadek śmiertelny może zdarzyć się niemalże w każdych okolicznościach np. na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, czy wypadku przy pracy.  Jest to niewątpliwa tragedia dla całej rodziny zmarłego. Zajmujemy się pomocą bliskim

Czytaj
2017-06-29

Odszkodowanie po pożarze

Pożar budynku mieszkalnego może spotkać każdego z nas. Nie ulega wątpliwości, iż każdy przypadek stanowi ogromną tragedię. Jeśli jednak posiadasz ubezpieczenie od skutków pożaru, nie warto się poddawać – należy ubiegać się o należne Ci odszkodowanie

Czytaj
2017-06-20

Odszkodowanie za upadek na chodniku


Nierówne, dziurawe, czy nieodśnieżone chodniki, występują niemalże w każdej miejscowości. Trzeba mieć świadomość, iż jeśli w takiej sytuacji przydarzy Ci się wypadek, na skutek którego np. złamiesz rękę lub nogę, czy doznasz innej szkody, masz

Czytaj
2017-06-20

Odkupienie szkody AC

Zaniżanie odszkodowań wypłacanych przed firmy ubezpieczeniowe stało się niestety w polskiej rzeczywistości normą. Towarzystwa ubezpieczeń z premedytacją bowiem wykorzystują słabszą pozycję klienta, bazując na jego niewiedzy.

Odkupienie szkody

Czytaj

2017-04-27

Odszkodowanie za wypadek rolniczy

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą ogromne ryzyko powstania szkody. Praca ze zwierzętami, a także maszynami, które znacznie ułatwiają podstawowe prace w gospodarstwie, powoduje zwiększone ryzyko zaistnienia wypadku, czy to w skutek nieprawidłowej

Czytaj
2017-04-20

Ubezpieczenia NNW

Odszkodowanie NNW (odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków) jest bardzo powszechnym odszkodowaniem. Wynika to z faktu, iż jest to polisa często dodawana do innych pakietów ubezpieczeń np. AC oraz OC, a także do wszelkich ubezpieczeń zdrowotnych

Czytaj
2017-03-10

Miałem wypadek, co mnie czeka. Krótki przewodnik dla poszkodowanych

Każdy z nas może uczestniczyć w wypadku samochodowym spowodowanym z winy innego kierowcy. Nie ma co ukrywać, zawsze jest to bardzo stresujące przeżycie. Warto zatem posiadać podstawową wiedzę jakie czynności powinny zostać podjęte jeszcze na miejscu

Czytaj
2017-02-28

Droga w poprzek działki. Rzecz o wywłaszczeniu.

Wobec planów budowy nowego portu lotniczego pomiędzy Warszawą a Łodzią, niejednokrotnie przewija się problem dokładnej lokalizacji, a wraz z nim problem wywłaszczenia z nieruchomości na rzecz realizacji tegoż celu publicznego. Niewątpliwie jest to

Czytaj
2017-01-29

Odszkodowanie po wypadku w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, jeśli nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Odszkodowanie za wypadek w pracy - kiedy się należy?

Za wypadek przy pracy uznać

Czytaj
2017-01-18

Długi banków przedawnione. Sąd Najwyższy mówi nie firmom windykacyjnym.

W uchwale z dnia 29 czerwca 2016r. (sygn. III CZP 29/16) Sąd Najwyższy stwierdził, że „Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie

Czytaj


Zgłoś sprawę